2014/03/14

ၿပီးဆံုးသြားတယ္​​ေပါ့

ျပီးဆံုးသြားတယ္ေပါ့


သ က ္ ျပ င ္ း ေ တ ြ  ခ ဏ ခ ဏ ခ ် တ ယ ္ ။
စ ာ လ ံုး ေ ပ ါ င္ း မ ွာ း ေ န တ ဲ့မ ိန ္း မ ။
က ်ေ န ာ ္ မ ေ ရ ာ က္ ဖ ူး တ ဲ့  ေ န ရ ာ မ ွာ
သူ မ  ခ ဏ ခ ဏ လွ တ ယ ္ ။


ေအးခ်မ္း

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons