2014/03/12

ပိတ္ထားသမွ်ဟာဖြင့္ရန္ (မဟုတ္) ျဖစ္သည္ ။   ။

ပိတ္ထားသမွ်ဟာဖြင့္ရန္ (မဟုတ္) ျဖစ္သည္ ။   ။
..................................................................
 
ဒီကိုယ္၀န္ဟာ ငါနဲ ့ေသြးရိုးသားရိုးရတာမျဖစ္ႏိုင္ဘူး
(ကဗ်ာဆရာဟာ ပထမစာေၾကာင္းမွာ အခုလိုျငင္းဆန္ပါတယ္)
(မ)သိခ်င္စိတ္   က/ျဖင့္   -  ဖြင့္/ပြင့္ ထြက္သြား
သရိုးသရီ ၊ ဇိုးဇိုးဇပ္ဇပ္ ၊ အစိမ္းၾကီး ၊ ဆပ္ဆလူး ၊ ဇိကပ္ေန ၊ဇင္ေယာ္ေတာင္မ်က္လံုး
(ကဗ်ာဆရာဟာ ျငင္းဆန္ပါတယ္)
အေျခအေနကိုသံုးသပ္စိတ္ဟာ အခ်ိန္အခါ အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိ/မရွိ
ျမင္ရံုနဲ ့ (မ) သိ ခ်င္/ႏိုင္ တဲ့  - ၀င္စားမႈဟာ ေစ့ေဆာ္မႈတစ္ခုခု ရဲ့ေရွ  ့/ ေနာက္ - (တြင္)
သို၀ွက္မႈ မရွိေၾကာင္းျပသရန္ သင့္တြင္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ခင္းက်င္းမႈ လိုအပ္ - (၍)
သူက စားတယ္ ၊ သူ ကစား တယ္ ၊သူ ကစား ရင္း စားတယ္ ၊ သူက စားရင္း ကစားတယ္
ကေလးေတြေတာင္ တတ္/တက္ တယ္ ၊ လူ ၾကီးေတြလည္း ေတာင္ တက္/တတ္ တယ္
(ကဗ်ာဆရာဟာ လက္ခံမႈအားျငင္းဆန္ပါတယ္)
ကဗ်ာဆရာ အား ၾကည့္ျပီး ရယ္ၾကပါတယ္ ၊ ကဗ်ာဆရာ က/ကို ရယ္တာ ကို ၾကည့္ျပီးေန (ရ)တယ္
၁။ ပဋိပကၡအား ပံုစံ ကြဲ-လြဲ-မႈအသြင္ ႏွင့္ၾကည့္ရန္ ။
၂။ အနက္ျပန္မႈ (၀ါ) အနက္ျဖန္ ့က်က္မႈ ။
၃။ အသြင္ေဆာင္မႈအား အျမင္ႏွင့္ ထိစပ္ရန္ ။
၄။ ပမာဏ အား ပဏာမအျဖစ္ ဆန္ ့က်င္ရန္ ။
(ကဗ်ာဆရာဟာ ျငင္းဆန္ပါတယ္)
မ်ိဳးရိုးဗီဇ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဦးေခါင္းမ်ားေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ သဘာ၀လြန္မ်ား၊သမ ၻာမ်ား၊ လြန္မ်ား ၊ သလြန္မ်ား
ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ သည္ ကြင္းဆက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ ရွိ  - (၍)
ကြင္းဆက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ရွိျခင္း သည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု (၀ါ)
တစ္ခုထက္ပိုေသာ ဆင့္ကဲမႈမ်ားျဖစ္ (ႏိုင္) သည္
(ကဗ်ာဆရာဟာ စကားလံုးမ်ားအား ျငင္းဆန္လိုက္ပါတယ္)
အၾကမ္းဖက္မႈမရွိတဲ့ ဆန္ ့က်င္မႈဟာ မြန္ျမတ္တယ္
ရွိသည္ ၊ ျဖစ္သည္ ၊ မရွိမျဖစ္ ၊ရွိလည္းျဖစ္သည္၊ မရွိလည္းျဖစ္သည္။ အရွိ ျဖစ္သည္ ။
ထင္လို ့ပါ မ၀င္ဘူး ေက်ာင္းအစ္မရဲ့ (စကားသံအျဖစ္ေျပာင္းလဲမႈ)
ထင္သာထင္ မ၀င္ဘူး ေက်ာင္းအစ္မ (မႈရင္းအဆို)
ဘာမွမေမးရင္ ဘယ္လိုလိမ္ညာမႈမ်ိဳးမွ ေျဖဆိုႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ !!!
အေတြးအေခၚသည္ မည္သည့္အေပၚတြင္အေျခခံသနည္း။ (ေမးခြန္းပံုစံ)
(ကဗ်ာဆရာဟာ ေခါင္းခါယမ္းပါတယ္)

ရွင္းလင္းခ်က္။    ။ ေခါင္းခါယမ္းသည္မွာ တစ္စံုတရာအား
လက္မခံျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ။ မျဖစ္တန္ရာဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊နားမလည္ေပးႏိုင္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊
လက္ခံျခင္းမွာမျဖစ္ႏိုင္ဟုေသာ္လညး္ေကာင္း ... လည္းေကာင္း ... လည္းေကာင္း.......

ျဖည့္စြက္ရန္ ။    ။ သင္ထင္သမွ်ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါ ။

ခံစားမႈျပပုဒ္ ၊ အသံုးအႏႈန္းက်စ္လစ္မႈ ၊ နိမိတ္ပံု ၊လႈမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ား ၊ သမိုင္းေၾကာင္း
(ကဗ်ာဆရာဟာ ထိုမွ်အထိျငင္းဆန္ပါတယ္)

ကဗ်ာဆရာ ဘယ္မွာလဲ ။
ကဗ်ာဆရာရွိျခင္းကို ျငင္းဆန္ပါတယ္ ။
ကဗ်ာဆရာဟာ ကဗ်ာကို ျငင္းဆန္ပါတယ္ ။
ကဗ်ာဟာ ကဗ်ာဆရာရွိျခင္းကို ျငင္းဆန္ပါတယ္ ။


ရင္ခြင္ရွိန္း (FEPB)
Argumentative prose(စမ္းသပ္

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons