2011/10/27

၁၆။ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ အပိုင္း (၆)

ကြန္ျပဴတာအေျခခံမ်ားအားလံုးကိုမလြမ္းဆီမွကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။
www.fivethreeworld.net
ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ
အပိုင္း (၆)

ဒီေန ့ေတာ့ Network အေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါမယ္…

သူငယ္ခ်င္းတို ့ အခုသံုးေနတဲ့ ေခ်ာ့ကလက္ၿမိဳ ့ေတာ္ဟာ Ning Network ျဖစ္ပါတယ္…

ပင္မစာမ်က္ႏွာညာဖက္ ၿမိဳ ့စားေလးပံုမွာ ေရးထားတဲ့စာေလးကို ဖတ္မိမွာပါ…

ၿမိဳ ့စားေလး Created this Ning Network ဆိုတာကို ေတြ ့ၾကမွာပါ…

ႏိုင္ငံအသီးသီးက သူငယ္ခ်င္းမ်ားက မိမိတို ့ရဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကို အင္တာနက္နဲ ့ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စာေပမ်ား၊၊ သီခ်င္းမ်ား၊ Video မ်ားကို ေ၀မွ်ခံစားေစတာဟာ Network ႀကီးတစ္ခုထဲမွာ လႈပ္ရွားေနၾကတာပါ…


INTRODUCTION TO NETWORKS

A network is a group of connected computers that allow people to share information and equipment.

Network ဆိုတာ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ကိရိယာေတြကို ေ၀မွ်သံုးစြဲတာကို ခြင့္ျပဳတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အုပ္စုကို ဆိုလိုတာပါ…Types of Networks
Network အမ်ိဳးအစားမ်ား

Local Area Network
A Local Area Network (LAN) is a network that connects computers within a small geographic area, such as a building.

Local Area Network (LAN) ဆိုတာဟာ အေဆာက္အဦတစ္ခုထဲအတြင္းမွာပဲ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳတာကို ဆိုလိုတာပါ…

ကုမၸဏီမ်ား၊ အင္တာနက္ဆိုင္ (Cyber Cafe) ေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာကို တစ္ခုနဲ ့တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳတာကို LAN လို ့ ေခၚပါတယ္…

Wide Area Network
A Wide Area Network (WAN) is a network that connects computers across a large geographic area, such as a city or country. A WAN can transmit information by telephone line, microwave or satellite.

Wide Area Network (WAN) ဆိုတာကေတာ့ ၿမိဳ ့ေတြ၊ တိုင္းျပည္ေတြကို ျဖတ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳတာကို ဆိုလိုတာပါ… WAN ကေတာ့ တယ္လီဖံုးလိုင္း (သိုးမဟုတ္) ၿဂိဳလ္တုစနစ္နဲ ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေပးပို ့တာပါ…

Network Advantages
Network ဆက္သြယ္ျခင္းရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

Work Away From Office
When traveling or at home, you can connect to the network at work to exchange messages and files.

မိမိခရီးသြားတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ အိမ္မွာေနရင္းျဖစ္ေစ Network ခ်ိတ္ထားမယ္ဆိုရင္ သတင္းနဲ ့ ဖိုင္မ်ားကို ဖလွယ္လို ့ ရပါတယ္…

Share Information
Networks let you easily share data and programs. You can exchange documents, electronic mail, video, sound and images.

Network ခ်ိတ္ထားျခင္းျဖင့္ အခ်က္အလက္ေတြ၊ Programs ေတြကို ေ၀မွ်လို ့ လြယ္ပါတယ္… စာေတြ၊ E-Mail ေတြ၊ Video ေတြ၊ အသံေတြနဲ ့ ႐ုပ္ပံုေတြကို ဖလွယ္လို ့ရပါတယ္…
ဆိုလိုတာကေတာ့ လြမ္းတို ့ေတြ Data ေတြကို သိမ္းဆည္းႏိုင္တဲ့ Memory Stick တို ့၊ External Harddisk တို ့ မလိုေတာ့တာပါ…

Share Equipment
Computers connected to a network can share equipment, such as a printer or modem.

Network ခ်ိတ္ထားမယ္ဆိုရင္ Printer တို ့၊ Modem တို ့၊ Scanner တို ့ကို ကြန္ပ်ဴတာအားလံုးက ေ၀မွ်သံုးစြဲႏိုင္တာပါ…


ဥပမာအားျဖင့္ အင္တာနက္ဆိုင္မွာ Modem တစ္ခုပဲ လိုပါတယ္… Computer ေတြကို Network ခ်ိတ္ထားၿပီး Internet ကို ေ၀မွ်သံုးစြဲေနတာပါ…
Network Administrator
A network administrator manages the network and makes sure the network runs smoothly. A network administrator may also be called a network manager, information systems manager or system administrator.

Network Administrator ဆိုတာဟာ Network ကို ေခ်ာေမြ ့စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့သူကို ဆိုလိုတာပါ… Network Administrator ကို Network Manager, Information Systems Manager ဒါမွမဟုတ္ System Administrator လို ့ ေခၚပါတယ္…

Network Applications
Network အသံုးျပဳပံုမ်ား

Electronic Mail
You can exchange electronic mail (e-mail) with other people on a network. Electronic mail saves paper and provides a fast, convenient way to exchange ideas and request information.

Network ခ်ိတ္ထားတဲ့ စက္အခ်င္းခ်င္း E-Mail ပို ့လို ့ရပါတယ္… အေတြးအေခၚ၊ ေတာင္းဆိုလိုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ပို ့ေပးၿပီး သိမ္းဆည္းထားလို ့ ရပါတယ္…
Network ခ်ိတ္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြမွာဆိုရင္ ႐ံုးေရာက္တာနဲ ့ E-Mail စစ္ၾကရပါတယ္…
အစည္းအေ၀းဖိတ္စာေတြ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို E-Mail နဲ ့ ပို ့တာပါ…

Videoconferencing
Videoconferencing allows you to have face-to-face conversations with other people on a network, whether they are around the corner or on the other side of the country.
A computer must have a sound card, speakers and microphone to transmit and receive sound. The computer must also have a video camera to transmit video images.

Network ခ်ိတ္ထားတဲ့ Computer ေတြမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားေျပာလို ့ ရပါတယ္…
Computer မွာေတာ့ အသံကိုလက္ခံရန္ Sound Card, Speaker နဲ ့ Microphone ရိွရပါမယ္…
ပံုရိပ္ကို ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ Video Camera ရိွရပါမယ္…

Parts of a Network
Network ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

Network Traffic
Network traffic is the information that travels through a network. When there is a lot of network traffic, information travels more slowly through the network.

Network Traffic ဆိုတာကေတာ့ Network ကို ျဖတ္ေနတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဆိုလိုတာပါ.. Network Traffic မ်ားလာတာနဲ ့အမွ် Network ကိုျဖတ္ပို ့ေနတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ပို ့ေဆာင္မႈဟာ ေႏွးသြားပါတယ္…

Hub
A hub is a device that provides a central location where all the cables on a network come together.

Network ခ်ိတ္ထားတဲ့ Computer ေတြက လာတဲ့ ႀကိဳးေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ကိရိယာပါ…

ခုုဆိုရင္ Switch ဆိုၿပီး အင္တာနက္ဆိုင္ေတြမွာ သံုးပါတယ္…Network Interface Card
A network interface card is a device that physically connects each computer to a network. This card controls the flow of information between the network and the computer.

Network ခ်ိတ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတိုင္းမွာ Network Interface Card ရိွရပါမယ္… ဒီ Card ဟာ Network နဲ ့ Computer ၾကားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို ့ႏိုင္ဖို ့ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္…

Cables
Cables are the wires that connect computers and equipment on a network. There are four main types of cables-coaxial, Unshielded Twisted Pair (UTP), Shielded Twisted Pair (STP), and fiber-optic.
Fiber-optic cable is the most expensive type of cable, but it can carry information faster and over longer distances than other types of cables.

Network ႀကိဳးမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ ့ Printer, Scanner စတဲ့ ကိရိယာေတြ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ သံုးပါတယ္…
အဓိက ႀကိဳးအမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးရိွပါတယ္…
၁။ Cables-coaxial
၂။ Unshielded Twisted Pair (UTP)
၃။ Shielded Twisted Pair (STP)
၄။ Fiber-optic
Fiber-optic ႀကိဳးကေတာ့ ေစ်းႀကီးၿပီး ေ၀းလံတဲ့အကြာအေ၀းေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လ်င္ျမန္စြာ ပို ့ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္…

How Information is Stored
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းပံု

Peer-To-Peer Network
All the people on a peer-to-peer network store their files on their own computers. Anyone on the network can access files stored on any other computer.
A peer-to-peer network provides a simple and inexpensive way to connect fewer than ten computers.
Peer-To-Peer Network ခ်ိတ္ထားတဲ့ Computer ေတြဟာ မိိမိစက္မွာပဲ ဖိုင္မ်ားကို သိမ္းဆည္းပါတယ္… မိမိသိမ္းဆည္းထားေသာ ဖိုင္ကို Network ခ်ိတ္ထားတဲ့ Computer တိုင္းက အသံုးျပဳလို ့ ရပါတယ္…
Peer-To-Peer Network ဆက္သြယ္ပံုက ႐ိုးရွင္းၿပီး အကုန္အက်နည္းပါတယ္…
၁၀-လံုးထက္နည္းတဲ့ Computer ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ အသံုးျပဳပါတယ္…

Manage Files
Files are stored in many different locations. This makes the files difficult to manage, back-up and protect. However, if one computer malfunctions, the rest of the network will not be affected.

ဖိုင္ေတြကို ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့အတြက္ ဖိုင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့ ၊ Back-up လုပ္ဖို ့၊ ဖိုင္ကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ဖို ့ ခက္ပါတယ္…
Back-up လုပ္တယ္ဆိုတာ မိမိအေရးႀကီးတဲ့ဖိုင္ေတြကို ေနာက္တစ္ေနရာမွာ ထပ္ၿပီး သိမ္းဆည္းထားတာကို ဆိုလိုတာပါ…
ဒါေပမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ က်န္တဲ့ Network ခ်ိတ္ထားတဲ့ Computer ကို မထိခိုက္ေစႏိုင္ပါဘူး…

CLIENT/SERVER NETWORK
All the people on a client/server network store their files on a central computer. Everyone connected to the network can access the files stored on the central computer.
A client/server network provides a highly efficient way to connect ten or more computers or computers exchanging large amounts of information.Client/Server Network ဆိုတာ Network ခ်ိတ္ထားတဲ့ Computer အားလံုးက Files ေတြကို ပင္မကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုထဲမွာပဲ သိမ္းဆည္းတာကို ဆိုလိုတာပါ…
လူတိုင္းက ပင္မကြန္ပ်ဴတာထဲက သိမ္းထားတဲ့ ဖိုင္ေတြကို သံုးလို ့ရပါတယ္…
Client/Server Network ဟာ ၁၀-လံုးထက္ ပိုမိုတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မ်ားစြာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဖလွယ္တဲ့ေနရာမွာ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္…

Server
The server is the central computer that stores the files of every person on the network.


Server ဆိုတာ Network ေပၚမွာ ရိွတဲ့ လူတိုင္းက ဖိုင္ေတြကို သိမ္းႏိုင္တဲ့ ပင္မကြန္ပ်ဴတာကို ဆိုလိုတာပါ…

Manage Files
All the files are stored on the server. This makes the files easy to manage, back-up and protect. However, if the server malfunctions, the entire network will be affected.

ဖိုင္မ်ားအားလံုးကို Server မွာပဲ သိမ္းဆည္းထားတဲ့အတြက္ ဖိုင္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္… Back-up လုပ္ဖို ့ နဲ ့ ကာကြယ္ဖို ့ လြယ္ကူပါတယ္…

Client
A client is a computer that can access information stored on the server.

Client ဆိုတာ Server မွာရိွတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကို ဆိုလိုတာပါ…

Intranet
An intranet is a small version of the Internet inside an office.

မိမိ႐ံုးအတြင္းမွာပဲ Internet လို သံုးႏိုင္တာကို Intranet လို ့ ေခၚပါတယ္…
Intranet မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိကုမၸဏီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားသိေစရန္ Webpage ျပဳလုပ္တင္ထားေလ့ရိွပါတယ္…

ဒီေလာက္ဆိုရင္ Network နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး သိၿပီလို ့ ယူဆပါတယ္…

ဒီေနရာမွာ အင္တာနက္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေလးကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္…

The Internet is the largest computer network in the world.
အင္တာနက္သံုးရင္း ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ား ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစ…


 

0 ဦးမွတ္ခ်က္ေရးထားတယ္:

Post a Comment

စကားတစ္ခြန္းေတာ႕ေျပာခဲ႕သင္႕တယ္

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons